تبلیغات
فال طالع بینی
فال طالع بینی
فال طالع بینی

اردبیهشت ماه

متولدین فروردین ماه

متولدین تیرماه

متولدین خرداد ماه

متولدین مرداد ماه

شهریورماه

متولدین مهر ماه

متولدین آبان ماه

متولدین آذرماه

متولدین دی ماه

 متولدین بهمن ماه

متولدین اسفند ماه

مصریان طالع اشخاص را در رابطه با تأثیر اجرا آسمانی ستارگان و سیارات و خورشید و ماه، بر روی آنان

پیشگویی می‎كردند كه البته این عمل مستلزم اطلاع دقیق از محل استقرار سیارات در بروج و مجموعه‎ های آسمانی است. به ویژه محل قرار گرفتن ماه و خورشید در موقعیت‎های مختلف در لحظه تولد افراد مورد توجه بوده است و این كه خورشید و ماه در چه زاویه و در كدام برج واقع شده باشند .همچنین گفتیم كه به مجموعه دوازده‏گانه از ستارگان، برج گفته می‎شود كه نامهای عربی این بروج به شرح ذیل می‎باشند :1- حمل، 2- ثور، 3- جوزا، 4- سرطان، 5- اسد، 6- سنبله، 7- میزان، 8- عقرب، 9- قوس، 10- جدی، 11- دلو، 12- حوت

موضوع مطلب : فال وطالع بینی مصری,
ارسال شده توسط سارا راستگو در ساعت 06:15 ب.ظ | نظرت شما ()