تبلیغات
فال طالع بینی
فال طالع بینی
فال طالع بینی

طالع بینی و تحلیل شخصیت بر اساس اسم و فامیلی با حروف ابجد

برا ی گرفتن این فال اعداد نام و نام خانوادگی خود را در کنار هم بنویسید سپس عدد مربوط به هر حرف را طبق جدول زیر ، در زیر آن قرار  دهید سپس اعداد یاداشت شده را باهم جمع کنید

 

برای این منظور به مثال زیر توجه کنید:

فرض كنیم نام شما (حسین) و نام فامیل شما (كریمی) باشد. ابتدا حروف این نام را جداگانه مینویسیم و سپس براساس ابجد صغیر اعداد این حروف را زیر آنها نوشته جمع می‎كنیم :

ح+س+ی+ن+ك+ر+ی+م+ی
 8+6+1+5+2+2+1+4+1

عدد 3 عدد نام و نام فامیل شماست. شما می‎توانید مطالب مربوط به این عدد را مطالعه نمایید .

 30 = 8+6+1+5+2+2+1+4+1

سپس یکان ودهگان عدد حاصل از مجموع اعداد تاریخ تولد خود ، که عددی دو رقمی  می باشد را برای به دست آوردن عدد نهایی به صورت با هم جمع کنید :

3= 0+3

در نتیجه عدد سه عدد نام و نام خانوادگی شماست.

 

الف

1

ب

2

پ

2

ت

4

ث

5

ج

3

چ

3

ح

8

خ

6

د

4

ذ

7

ر

2

ز

7

ژ

7

س

6

ش

3

ص

9

ض

8

ط

9

ظ

9

ع

7

غ

1

ف

8

ق

1

ک

2

گ

2

ل

3

م

4

ن

5

و

6

ه

5

ی

1

 

تذكر مهم
اعداد تاریخ تولد و همین طور اعداد حروف نام و نام فامیل را بایستی آنقدر با هم جمع كنیم تا به عدد 1 تا 12 برسد. سپس مطالب عدد به دست آمده را مطالعه نماییم .

گاه ممكن است عدد به دست آمده از تاریخ تولد و عدد نام و نام فامیل یكی باشد. مثلاً هر دو (1) یا (2) یا (3) یا (4) و .... باشد. در این صورت این دو عدد را با هم جمع كرده و طالع به دست آمده را مطالعه نمایید .
 

پس از محاسبه عدد ، می ‎توانید خصوصیات مربوط به هر عدد را با توجه به جدول زیر مطالعه نمایید . 

  منبع
موضوع مطلب : اسم و فامیلی با حروف ابجد,
ارسال شده توسط سارا راستگو در ساعت 02:26 ب.ظ | نظرت شما ()